Asistenta telefonica ANAF, un nou decont de TVA

1. Numarul de telefon la care se poate solicita asistenta in domeniul fiscal de la ANAF este 031.403.91.60, in cadrul urmatorului program de lucru: de luni pana joi intre 8.30 si 16.30 si vineri intre 8.30 – 14.30.

Urmatoarele tipuri de informatii insa nu pot fi obtinute sunand in call center:

 • informatii solicitate in perioada in care persoana este supusa inspectiei fiscale si in legatura cu inspectia respectiva
 • informatii cu privire la aspecte care fac obiectul unor contestatii formulate impotriva actelor administrative fiscale
 • solicitarea de informatii privind modalitati de optimizare fiscala
 • informatii in afara obiectului de activitate al ANAF
 • date care incalca principiul secretului fiscal
 • informatii care au legatura cu reclamatii impotriva personalului din unitati fiscale avand ca obiect incalcarea codului de conduita
 • informatiile de interes public conform L 544/2001
 • alte informatii a caror furnizare este legal interzisa

2. Anumite documente solicitate persoanelor fizice si care sunt necesare in strainatate se pot obtine de la ANAF de la distanta.

Aceste documente sunt:

 • certificate de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania
 • certificate privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente
 • certificate de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania si certificate privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente completate pe formulare emise de statele cu care Romania are incheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri (de ex. formularul german Bescheinigung EU_EWR, formularul olandez Inkomensverklaring, etc)

Aceste documente se pot obtine direct din SPV, fara a fi necesara deplasarea la ANAF.

Practic, modalitatea de solicitare este urmatoarea: cererile pentru eliberarea certificatelor se descarca de pe site-ul ANAF din sectiunea Servicii Online/ Declaratii electronice/ Descarcare declaratii si se pot depune prin link-ul Depunere Declaratie Unica si alte formulare SPV-PF afisat in aceeasi sectiune.

3. Data de 30 septembrie 2021 este ultimul termen pentru depunerea cererilor de esalonare simplificata. Si aceste cereri se pot depune fara a fi nevoie de deplasarea la ANAF. Acestea se pot depune prin SPV.

Esalonarea la plata simplificata poate fi accesata de orice categorie de contribuabili, pentru obligatiile fiscale principale si accesoriile datorate dupa data declararii starii de urgenta. Trebuie insa indeplinite mai multe conditii:

 • depunerea unei cereri la ANAF pana la 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere se poate anexa un grafic de esalonare
 • persoana sa nu se afle in procedura falimentului sau in dizolvare sau sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara
 • sa nu aiba obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscal
 • declaratiile fiscale trebuie depuse toate conform vectorului fiscal pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala

4. O noua propunere legislativa in domeniul masurilor pentru prevenirea efectelor pandemiei a fost aprobata si trimisa spre promulgare. Este vorba de o completare a Legii nr. 55/2020 prin care persoanele care se vaccineaza impotriva Covid-19 beneficiaza, la cerere, de urmatoarele drepturi:

 • cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul angajatilor din sistemul public si privat
 • cate o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul elevilor si studentilor
 • cate o zi de permisie, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul cadrelor militare in activitate si a soldatilor si gradatilor profesionisti

5. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat un comunicat referitor la serviciile de preventie decontate din FNUASS incepand cu luna iulie 2021. Astfel, incepand cu aceasta data, investigatiile recomandate de medicul de familie in cadrul consultatiilor de preventie, acordate pentru toate categoriile de varsta, se deconteaza din fondul alocat de casele de asigurari de sanatate pentru investigatii paraclinice, prin intermediul contractelor incheiate cu furnizorii de servicii paraclinice, in limita valorilor de contract.

6. Pentru incalcarea prevederilor OUG 158/2005 privind concediile medicale se vor percepe amenzi majorate, ca urmare a publicarii OUG nr. 74 din 30 iunie 2021. De asemenea, se introduc doua contraventii noi, cu sanctiunile aferente.

Astfel, incalcarea prevederii prin care persoanele si institutiile au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea verificarii modului de determinare a indemnizatiilor suportate din FNUASS se va sanctiona cu amenda intre 3.500 lei si 6.000 lei (anterior de la 2.500 lei la 5.000 lei). Tot cu aceeasi amenda se va sanctiona si incalcarea obligatiilor de plata a indemnizatiilor, refuzul nejustificat de plata a acestora si/sau calculul si plata eronata a indemnizatiilor, precum si incalcarea obligatiilor de gestionare a numarului de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si pe fiecare afectiune .

Eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare se va sanctiona cu amenda de la 6.000 lei la 11.000 lei (anterior 5.000 lei la 10.000 lei).

Cele doua contraventii nou introduse se refera la: …

 


Articol preluat de pe >>blog.smartbill.ro<<  – Citeste tot articolul la sursa >>CLICK AICI<<

Share on facebook
Distribuie pe FaceBook