Analiză financiară

Ai nevoie de analiză financiară pentru a putea răspunde întrebărilor pe care ți le-ai pus dar mai ales celor la care nici nu te-ai gândit.

Ai nevoie de: consultanță financiară dedicată, consultanță fiscală, expertiză financiar contabilă, evaluări bunuri mobile și imobile, instruire personal, reprezentare, asigurări.

Sună ca să afli mai mult

ANALIZĂ FINANCIARĂ

Ai nevoie de analiză financiară pentru a putea răspunde întrebărilor pe care ți le-ai pus dar mai ales celor la care nici nu te-ai gândit.

Ai nevoie de: consultanță financiară dedicată, consultanță fiscală, expertiză financiar contabilă, evaluări bunuri mobile și imobile, instruire personal, reprezentare, asigurări.

Sună ca să afli mai mult

Consultanță financiară dedicată

Consultanţă de specialitate şi soluţii în concordanţă cu cele mai noi reglementări contabile;

Evaluări şi propuneri concrete cu scopul optimizării rezultatelor financiare;

Consultanţă financiar-contabilă;

Consultanţă fiscală;

Consultanţă privind salarizarea;

Consultanţă privind efectuarea operaţiunilor de fuziune.

Consultanta intocmire acte ONRC

Consultanță fiscală

Instabilitatea legislativa, procesul de armonizare a legislatiei fiscale romanesti la normele europene, numarul coplesitor de mare de reguli si obligatii fiscale si, nu in ultimul rand, birocratia apasatoare, au facut ca prezenta unui consultant fiscal sa fie mai mult decat necesara.

Echipa noastra de consultanti fiscali are o experienta vasta si indelungata in domeniul aplicarii legislatiei fiscale.

Serviciile noastre sunt oferite tuturor categoriilor de subiecti fiscali: persoane juridice romane si straine, persoane fizice rezidente sau nerezidente, persoane fizice autorizate, reprezentante, ONG-uri, sedii permanente, asocieri intre persoane etc.

Serviciile oferite de departamentul nostru de consultanta fiscala includ:

Consultanta in probleme de impozite si taxe;

Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;

Alerte fiscale in functie de profilul societatii;

Rapoarte si revizuiri fiscale menite sa identifice si sa clarifice obligatiile fiscale ale companiilor;

Simularea unui control fiscal pentru a verifica calculul si varsarea taxelor si impozitelor;

Identificarea de strategii fiscale si solutii legale alternative in functie de specificul fiecarei companii;

Asistenta in litigiile fiscale cu autoritatile;

Expertiză financiar contabilă

 • întocmire documentaţii pentru contractare credite de la bănci:
 • buget venituri şi cheltuieli, cash-flow,
 • calculul principalilor indicatori economico-financiari, etc.
 • întocmire plan de afaceri;
 • întocmire cereri de
 • finanţare pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Sună un expert

Personal / salarizare

 • Contract individual de muncă (CIM);
 • Informări referitoare la modificarea CIM;
 • Acte adiţionale la CIM;
 • Decizii de încetare a CIM;
 • Pregatirea formularelor administrative de salarizare;
 • Inregistrarea tuturor declaratiilor fiscale privind impozitele si contributiile sociale;
 • Sprijinirea clientilor in timpul controalelor inspectoratelor teritoriale de munca si controalelor autoritatilor fiscale.
 • Intocmirea si transmiterea raportarilor statistice la cerere;
 • Intocmire fise de post si regulamente de ordine interioara la cerere.
 • Gestionare relaţie cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) la cerere:
 • Depunere declaraţie fiscală;
 • Înregistrare contract individual de muncă ITM/on line;
 • Înregistrare act adiţional on line;
 • Înregistrare decizie încetare contract individual de muncă on line;
 • Verificarea si arhivarea oricaror documente, cereri, copii ale certificatelor medicale, etc;
 • Elibererea, la cerere, de adeverinte pentru salariatii firmei-client, cu respectarea prevederilor legale in vigoare:
 • Adeverinţă de deduceri suplimentare;
 • Adeverinţă salariu brut/net de încadrare;
 • Adeverinţă venit pe ultimele n luni;
 • Adeverinţă de tip general pentru angajat;
 • Adeverinţă pentru medic/spital;
 • Raportari lunare;
 • Informarile necesare catre firmele-client;
 • Transmitere informaţii necesare pentru completare adeverinţe bănci, etc.